27 Kasım 2022

Türkiye İŞ Bankası Kültür Yayınlarından yayınlanan DOĞA VE İKTİDAR adlı kitabında, JOACHIM RADKAU diyor ki; 1996 da üniversite öğrencisiyken sınav konularımdan biri olarak Kemal ATATÜRK’ün  reformlarını  seçmiştim ve Lord P.Kinross’un 1964  de yayımlanmış  büyük  Atatürk  biyografisini bir  roman  kadar  sürükleyici  bulmuştum. Modern  Türkiye’nin  kurucusunun  tutkulu  doğa  sevgisini  anlatan  bir  pasaj  bugüne  dek  belleğimde  kalmıştır  ve Türk  ormancıların  buna  hep  değinmek  istemesine  de şaşmamak gerekir. ÇAM a bakışı, ona neredeyse  ilahi  bir duygu  ilham  etmişti.”

Kemalistlerin, Atatürkçülerin,  Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygısı ve sevgisi olan herkesin doğa savunucusu olması gerekir, bir  çınar ağacı kesilmesin  diye  kır  evini  nasıl taşıttığını  anımsaması  gerekir, Yaş kesen, baş keser atasözünü hep anımsatması gerekir, ağaçları kesenlere, ormanları  yakanlara… Aynı kitap dan bir alıntı ile TUVA DOSTU olmanın, çevre hareketinin yükselişinin tarihsel bir gerçek olduğunun altını çizelim. Doğa savunucularının dünya da, yeryüzünün en ücra köşelerinde bile  siyasi  söylemi  ne  kadar  hızla  fethetmiş  olduğu da  çarpıcıdır. Eğer  bir  insan  olarak  bu söylemin  bizim  gerçekliğimizi oluşturduğuna  inanacak  olursa, ekolojik iyimserlik –REALİST ÜTOPYA- için  her türlü  nedenimiz  var  demektir. Ekolojik temalar,  entelektüel  olmayanların  günlük  yaşamlarında  bile  konuşmak  için  çok  sayıda  konu  sunar,  insanlar  bunları  okulda, metroda, sağlık kulübünde, işitebilir. Ve bu hiçbir  biçimde, yalnız  Almanya’ya  ya da  batıya  özgü  bir olgu  değildir. Batılı doğa savunucuların  bakış  açısından  nisbeten  umutsuz  bir  ülke  olan  Rusya’da  bile  ekoliseler  deneysel  kurumlar  olarak  tesis  edilmekte, sürdürülebilirlik  sihirli  bir  sözcük  haline  gelmekte  ve  derin ekoloji  kimi  çevreler  için  felsefe  haline   dönüşmektedir. Asyanın  coğrafi merkezi TUVA da doğa eğitimi  önemli bir  konu  haline gelmiş,  kutsal  pınarlarda,  kutsal  ağaçlarda  yapılan  törenlere  katılım ile doruk  noktasına  çıkmıştır. Ekolojik cazibe  küresel  bakış  açısından  yükseliştedir, fakat  yeni bölgeselcilik  açısından da geleneği yeniden canlandırmaktadır…

Realist Ütopya kitabı  doğaya, öze dönüşe öneminin vurgulamıştır, Richard Feynman gibi. Tuva dostu – www.fotuva.org-  olmak ; doğa bilimlerini referans almak ve doğayı savunmaktır. Kırmızılar yayıncılık A.Ş. tarafından online yayınlanan, Realist Ütopya kitabı sponsor şirketler sayesinde basımı yapılarak,  iş adamı derneklerine ulaşmaya başladı. Greenwashing anlatan,  doğayı öldüren şirketlere karşı yeşil masal anlatalım. 

No nauture, ne future.

YEŞİL MASAL – Greenwashing-

Bir varmış, bir yokmuş, evvel zaman içinde ben nenemin beşiğini sallarken bir baktım baş ucumda bir allı turna anası. Kulağıma doğa haberlerini fısıldadı. 

Marmara denizi müsilajla kaplanınca, kaçacak bir yer bulamamış deniz hıyarı. Birleşmiş milletlere dava açmış, ecocide yapılıyor, diye. Bunu duyan, tuz gölünde yavrularını susuzluktan kaybeden allı turna anaları, birleşmiş milletlere ekolojik borç davası açmış. İkizdereli Kübey hatun, dereler kurutulmasın , ağaçlar kesilmesin diye canla, başla mücadele etmiş ama nefesi yetmemiş, Anzer balı üreten arıları kurtarmaya. Kovanları yerle bir olan arılar, birleşmiş milletlere kadar uçmuş, ekolojik borç davası açmış. Ege ormanları yanınca, yersiz yurtsuz kalan kaplumbağalar, sürüler halinde göçmüş, yüzerek geçmiş okyanusları, ekolojik borç davası açmış, birleşmiş milletlere. Akdeniz ormanları yanınca, açlıktan bir deri bir kemik kalan, Sarıkeçelilerin keçi sürüleri göç etmiş Amerika’ya. Ekolojik borç davası açmış, Birleşmiş Milletlere. 

Müsilaj kaplı Marmara denizi hıyarı, Susuz kalan Tuz gölünde yavrularını kaybeden allı turna anaları, İkizdere’de kovanları yerle bir olan arılar, Ege ormanlarında yersiz yurtsuz kalan kaplumbağalar, Akdeniz ormanlarında aç kalan Sarıkeçelilerin keçi sürüleri bir araya gelip; Paris iklim anlaşmasını imzalayıp, ormanları 7 kat artırma sözü verdiler, iklim nötr bir dünya için.

 “COP26 da Greenwashing yapabilirsiniz ama doğayı kandıramazsınız"  diye pankart açıp, “ürememe” grevi yaptılar.

 Papa Francis “ecocide” tanıdığından papa ya ekolojik borç dava dilekçeleri gönderdiler. 

Papa dilekçelerini okuyup onları vatikana çağırıp, kutsadı ve dedi ki 

“Sizin avukatınız benim artık”.?!

Yazar Hakkında:

Cahit GÜNAYDIN

Yazarın diğer makalelerinden: